Lõikeriista kasutamine kuvatõmmiste tegemiseks

Share the page

Lõikeriista kasutamine kuvatõmmiste tegemiseks

Kehtib: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Mõnikord on lihtsaim viis millegi kopeerimiseks teha ekraanist hetktõmmis – selleks saate kasutada lõikeriista. Selle abil saate salvestada ja teistega jagada uudiseid, filmiarvustusi või retsepte.

Saate jäädvustada kogu arvuti ekraani või ainult osa sellest, lisada märkusi, lõike salvestada või saata selle kellelegi meiliga lõikeriista aknast. Saate jäädvustada järgmist tüüpi lõikeid.

 • Vabavormi lõige. Joonistage objekti ümber vaba käega kujund.
 • Nelinurkne lõige. Nelinurga moodustamiseks lohistage kursorit ümber objekti.
 • Aknalõige. Valige aken, nt brauseriaken või dialoogiboks, mille soovite jäädvustada.
 • Täisekraani lõige. Jäädvustage kogu kuva.

Pärast lõike jäädvustamist kopeeritakse see automaatselt lõikeriista aknasse. Seal saate lõikele märkmeid lisada, selle salvestada ja ühiskasutusse anda. Järgmistes juhistes näidatakse, kuidas kasutada lõikeriista.

Lõikeriista avamine

Windows 10 Valige nupp Start . Seejärel tippige tegumiriba otsinguväljale tekst lõikeriist ja valige tulemiloendist Lõikeriist.
Windows 8.1 / Windows RT 8.1 Nipsake ekraani parempoolsest servast sõrmega keskele, puudutage nuppu Otsing (või hiire kasutamisel osutage kursoriga ekraani alumisse parempoolsesse nurka, liigutage hiirekursorit ülespoole ja klõpsake seejärel nuppu Otsing), tippige otsinguväljale tekst lõikeriist ja valige seejärel tulemiloendist Lõikeriist.
Windows 7 Valige nupp Start  . Seejärel tippige otsinguväljale tekst lõikeriist ja valige tulemiloendist Lõikeriist.

Lõike jäädvustamine

Tehke lõikeriistas valik Režiim (vanemates versioonides puudutage või klõpsake nupu Uus kõrval olevat noolt), valige soovitud lõiketüüp ja seejärel kuva ala, mille soovite jäädvustada.

Lõikeriista režiimi variandid

Menüüst lõike tegemine

 1. Pärast lõikeriista avamist avage menüü, millest soovite pilti. (Operatsioonisüsteemis Windows 7 vajutage enne menüü avamist paoklahvi Esc.)
 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + PrtScn. Nii jäädvustatakse kogu kuva, sh avatud menüü.
 3. Valige Režiim (vanemates versioonides puudutage või klõpsake nupu Uus kõrval olevat noolt), valige soovitud lõiketüüp ja seejärel soovitud kuvahõive ala.

Lõikele märkmete lisamine

Pärast lõike jäädvustamist võite sellele või selle ümbrusesse teksti või joonistusi lisada, valides nupu Pliiats või Marker. Joonistatud joonte eemaldamiseks valige Kustutuskumm.

Lõike salvestamine

 1. Pärast lõike jäädvustamist valige nupp Salvesta lõige.
 2. Tippige dialoogiboksi Salvesta nimega failinimi, asukoht ja failitüüp, seejärel valige käsk Salvesta.

URL-i eemaldamine

Kui teete lõike brauseriaknast ja salvestate selle HTML-failina, siis kuvatakse lõike all URL. URL-i kuvamise vältimiseks tehke järgmist.

 1. Valige lõikeriistas nupp Suvandid.
 2. Tühjendage dialoogiboksis Lõiketööriista suvandid ruut Lisa lõigete alla URL (ainult HTML) ja valige OK.

Lõike ühiskasutusse andmine

Pärast lõike jäädvustamist valige nupu Saada lõige kõrval olev nool ja seejärel loendist soovitud suvand.

Lõikeriistas kasutatavad kiirklahvid

 Vajutatavad klahvid  Tegevus
 Alt + M  Lõikeriista režiimi valimine
 Alt + N  Uue lõike loomine viimati kasutatud režiimis
 Shift + nooleklahvid  Kursori liigutamine, et valida nelinurkne lõikeala
 Alt + D  Hõivamise viivitus 1–5 sekundit
 Ctrl + C  Lõike kopeerimine lõikelauale
 Ctrl +  Lõike salvestamine

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies and our privacy policy more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. To fully view our terms and conditions and view our privacy terms please go to https://casino.chanz.com/en/rules By visiting this site and participating to competitions where you need to enter your email details and/or other personal details you consent us to send you marketing material. You can withdraw your consent by informing us via chanz.com and/or stop using the website.

Close