Ta skärmbilder med hjälp av Skärmklippverktyget

Share the page

Ta skärmbilder med hjälp av Skärmklippverktyget

Det enklaste sättet att kopiera något är ibland att ta en bild av skärmen. Detta kan du göra med Skärmklippverktyget. Du kan använda det för att spara och dela t.ex. nyheter, filmrecensioner eller recept.

Ta en skärmbild av hela eller en del av datorskärmen, lägg till anteckningar, spara klippet eller skicka det med e-post direkt från fönstret Skärmklippverktyget. Du kan ta alla dessa typer av skärmklipp:

 • Klipp i eget format. Rita valfri form runt ett objekt.
 • Rektangulärt klipp. Dra markören runt ett objekt i form av en rektangel.
 • Fönsterklipp. Markera ett fönster, till exempel ett webbläsarfönster eller en dialogruta, som du vill ta en skärmbild av.
 • Fullskärmsklipp. Ta en skärmbild av hela skärmen.

När du tagit ett skärmklipp kopieras det automatiskt till fönstret Skärmklippverktyget. Där kan du anteckna på skärmklippet, spara det eller dela det. I proceduren nedan visas hur du använder Skärmklippverktyget.

Öppna Skärmklippverktyget

I Windows 10 Gå till Start , skriv skärmklippverktyget i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Skärmklippverktyget i sökresultatet.
I Windows 8.1/Windows RT 8.1 Svep in från skärmens högerkant, tryck på Sök (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, för pekaren uppåt och klickar på Sök), skriv skärmklippverktyget i sökrutan och väljer sedan Skärmklippverktyget i sökresultatet.
I Windows 7 Gå till Start , skriv skärmklippverktyget i sökrutan och välj sedan Skärmklippverktyget i sökresultatet.

Ta ett skärmklipp

I Skärmklippverktyget, välj Läge (i äldre versioner väljer du pilen bredvid knappen Nytt), välj typ av skärmklipp och välj sedan området som du vill ta en skärmbild av.

Alternativ för Skärmklippverktyget

Ta ett skärmklipp av en meny

 1. När du har öppnat Skärmklippverktyget öppnar du den meny som du vill ta en bild av. (I Windows 7: Tryck på Esc innan du öppnar menyn.)
 2. Tryck på Ctrl+PrtScn. Nu tas en skärmbild av hela skärmen, även menyn som är öppen.
 3. Välj Läge (i äldre versioner väljer du pilen bredvid knappen Nytt), välj typ av skärmklipp och välj sedan området som du vill ta en skärmbild av.

Anteckna på ett skärmklipp

När du tagit ett skärmklipp kan du skriva eller rita på eller runt det genom att välja knappen Penna eller Överstrykningspenna . Välj Radergummi för att ta bort strecken du ritat.

Spara ett skärmklipp

 1. När du tagit ett skärmklipp väljer du Spara klipp.
 2. Ange ett filnamn, en plats och filtyp i dialogrutan Spara som och välj sedan Spara.

Ta bort en URL

När du tar ett skärmklipp från ett webbläsarfönster och sparar det som en HTML-fil visas URL:en under klippet. Så här förhindrar du att URL:en visas:

 1. Välj Alternativ i Skärmklippverktyget.
 2. I dialogrutan Alternativ för Skärmklippverktyget avmarkerar du kryssrutan Ta med URL nedanför klippen (endast HTML) och väljer sedan OK.

Dela ett skärmklipp

När du tagit ett skärmklipp väljer du pilen bredvid knappen Skicka klipp och sedan ett alternativ i listan.

Tangentbordsgenvägar i Skärmklippverktyget

 Tryck på tangenterna  Om du vill
 Alt+M  Välja typ av klipp
 Alt+N  Skapa ett nytt klipp av samma typ som det föregående klippet
 Skift+piltangenterna  Flytta markören för att markera det rektangulära område du vill ha i klippet
 Alt+D  Fördröj tagningen av klippet med 1–5 sekunder
 Ctrl+C  Kopiera klippet till Urklipp
 Ctrl+  Spara klippet